Kontakt

KOPALNIA SUROWCÓW MINERALNYCH S.MROCZEK, T.SZCZEPAŃSKI SPÓŁKA JAWNA pragnie poinformować, że realizuje projekt pt.: „Wdrożenie technologii produkcji drobno i średnioformatowych prefabrykatów betonowych z betonu wibroprasowanego z wykorzystaniem odpadowych mieszanek popiołowo-żużlowych z przemysłowego spalania 100% biomasy drzewnej”, współfinansowany w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój:

Działanie 3.2: Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R

Poddziałanie 3.2.2: Kredyt na innowacje technologiczne POIR

Numer umowy: POIR.03.02.02-00-1820/19

Celem projektu jest wdrożenie innowacyjnej grupy produktowej w postaci drobno i średnioformatowych prefabrykatów betonowych z betonu wibroprasowanego oraz technologii ich produkcji.

Bezpośrednim efektem projektu jest rozwój przedsiębiorstwa poprzez wprowadzenie na rynek  grupy produktowej nowych wyrobów.

Wartość projektu:  :  13 326 889,00 PLN

Wkład Funduszy Europejskich: 5 997 100,00 PLN

Kopalnia Surowców Mineralnych Parsęcko - obszar działania

Szczecinek i Parsęcko to nasze główne lokalizacje. Obsługujemy Klientów w promieniu 100 km wokół Parsęcka.

Zakład Parsęcko - siedziba główna

Parsęcko 98 B 78-400 Szczecinek

woj.zachodniopomorskie


Prefabrykaty Parsęcko

Parsęcko 98B, 78-400 Szczecinek, gmina Szczecinek

woj. zachodniopomorskie


Tel. 501 666 856

Tel. 947164173

e-mail: prefabrykaty@ksm-parsecko.pl


Zakład Drawsko

ul. Starogrodzka 38c 78-500 Drawsko Pomorskie, gmina  Drawsko Pomorskie.

woj. zachodniopomorskie


Tel: 947164173

e-mail: drawsko@ksm-parsecko.pl


Zakład Kobrzyniec

Nowy Kobrzyniec 87-515

gmina Rogowo

woj. Kujawsko pomorskie


Tel: 947164173

e-mail: kobrzyniec@ksm-parsecko.pl


© 2017–2023 KSM Parsęcko
Projekt strony internetowej zrealizowany w Agencji Wzór